Το σημερινό τοπίο της ενημέρωσης παραβιάζει το Σύνταγμα και απειλεί την ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία

   Το μείζον πρόβλημα, ως προς την ελευθερία του Τύπου, εντοπίζεται κατά την άποψή μου στην ασφυκτική χειραγώγηση των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, μέσω, ιδίως, ενορχηστρωμένων κυβερνητικών κινήσεων και ποικίλων ανταλλαγμάτων. Συγκεκριμένα, τόσο η δημόσια ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ) όσο και οι ιδιωτικοί σταθμοί έχουν επιβάλει ένα καθεστώς μονοφωνικής και συχνά προπαγανδιστικής ενημέρωσης, αγνοώντας προκλητικά –λόγω και της πλήρους αδράνειας του καθ’ύλην αρμόδιου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης– την συνταγματική επιταγή για «αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων». Υπάρχουν βέβαια αρκετές και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, ως προς την ένταση και την έκταση της μεροληψίας υπέρ της κυβέρνησης, αλλά και ουκ ολίγα τιμητικά παραδείγματα δημοσιογράφων που σέβονται την αμεροληψία και την πολυφωνία. Ωστόσο, η γενική εικόνα δεν αλλάζει. Οι όποιες εξαιρέσεις δεν είναι αρκετές για να ανατρέψουν τον κανόνα της δραματικής συρρίκνωσης του ραδιοτηλεοπτικού πλουραλισμού, η οποία όχι μόνον νοθεύει κατάφωρα τον πολιτικό ανταγωνισμό και το δικαίωμα πληροφόρησης αλλά και υπονομεύει εν τέλει πλήρως την λογική μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. Αν τώρα σε αυτήν την μονοδρομική και πολλαπλά χειραγωγημένη ραδιοτηλεοπτική πραγματικότητα προσθέσουμε πρώτον την υπέρμετρη και εργαλειακή συγκέντρωση των μέσων τόσο του γραπτού όσο και του ηλεκτρονικού Τύπου στα χέρια ελάχιστων επιχειρηματιών –με ευθύνη του συνόλου σχεδόν του πολιτικού συστήματος– δεύτερον την αδυναμία ή/και απροθυμία της ΕΣΗΕΑ να επιβάλει την εφαρμογή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τρίτον την συχνά ατυχή, επιλεκτική ή ακόμη και πολιτικά υπαγορευμένη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων των τυχόν θιγομένων από συκοφαντικές δημοσιεύσεις ή εκπομπές, έχουμε πλέον μια συνολική εικόνα του προβλήματος της ελευθερίας του Τύπου στις μέρες μας, το οποίο φοβούμαι ότι μας κατατάσσει σε μια από τις χειρότερες θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

 

Από σχετικό αφιέρωμα της Αυγής της 28.1.2021

Sliding Sidebar

Επιπλέον Άρθρα