Τα κρίσιμα διλήμματα του ελληνικού προοδευτικού χώρου – Ιδεολογικές αναζητήσεις και πολιτικοί (ανα)στοχασμοί

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει κείμενα που συμπυκνώνουν θεωρητικές αναζητήσεις και ιδεολογικοπολιτικούς (ανα)στοχασμούς της τελευταίας εικοσαετίας. 

Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα κείμενα αυτά είναι γενικού προβληματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αφ’ενός μεν να αποσαφηνισθούν επιτέλους, σε όλα τα επίπεδα, η έννοια της προοδευτικής πολιτικής και η ταυτότητα του ελληνικού προοδευτικού χώρου αφ’ετέρου δε να διερευνηθούν συνθετικά, χωρίς δογματισμούς, υστεροβουλίες και προκαταλήψεις, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ενότητα και την προοπτική αυτού του χώρου. Περιέχονται, όμως, και πολλά κείμενα ειδικότερου προβληματισμού (και αναστοχασμού), που αποτυπώνουν όχι μόνον το ενδιαφέρον του συγγραφέα για την τρέχουσα πολιτική αλλά και την βιωματική σχέση του, για πολλά χρόνια, με τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Συγκεκριμένα, τα κείμενα αυτά αφορούν εν πρώτοις το ΠΑΣΟΚ, με θέσεις, και προτάσεις –αλλά και με έντονα κριτικές παρεμβάσεις για την προϊούσα συντηρητική μετάλλαξή του– τόσο κατά την περίοδο των πρώτων κλυδωνισμών του, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όσο και κατά την περίοδο της κρίσης και των μετέπειτα εναγώνιων αναζητήσεων για την υπέρβασή της. Κατά δεύτερον, δε, αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ, οι θέσεις και η πολιτική πρακτική του οποίου αντιμετωπίζονται με έντονα κριτική διάθεση αλλά και με μια ισορροπημένη και νηφάλια πολιτική αξιολόγηση όχι μόνον της εκρηκτικής και πολλαπλά αμφιλεγόμενης πορείας του αλλά και του ρόλου που καλείται, υπό προϋποθέσεις, να διαδραματίσει στα πολιτικά δρώμενα της σύγχρονης (κεντρο)αριστεράς.

Βρείτε το βιβλίο εδώ.

Sliding Sidebar

Επιπλέον Άρθρα